Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

Αγγελάκας Εμμανουήλ 

Γεωργοπούλου Ελένη 

Ευσταθόπουλος Σπυρίδων 

Καλαιτζόπουλος Ευγένιος 

Μαρλαφέκας Πλάτων 

Μπάλτας Γεώργιος 

Μπαφατάκη Βασιλική 

Παπαθανασίου Φώτιος 

Σκορδάς Αθανάσιος 

Ταγκόπουλος Σωτήριος 

Χατζηαγγελίδης Ιπποκράτης 

Αναπληρωματικοί

Πανουργιάς Ιωάννης 

Πετραλιάς Αθανάσιος 

Σιάνης Λεωνίδας 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν

Μαζωνάκης Νικόλαος 

Καλόμοιρος Αλέξανδρος 

Στάικος Στυλιανός