Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

Αναπληρωματικοί

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν

∙ Μαζωνάκης Νικόλαος 

∙ Καλόμοιρος Αλέξανδρος 

∙ Στάικος Στυλιανός