Οι μεγάλες ευθύνες των δανειστών της Ελλάδας, σε αριθμούς