Ο τύπος της Πάτρας για το Ρ.ΕΥ.Μ.Α.

Η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Ρ.ΕΥ.Μ.Α.τος Μανώλη Αγγελάκα στην εφημερίδα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”  της  Πάτρας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ _4_3_2018 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ