ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΕΥΜΑτος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΑ
Η ομιλία του κ. Ιωάννη Μάζη χωρίστηκε σε τρεις (3) βασικές ενότητες:
1. Γεωπολιτικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (από την αρχή – 30:10)
2. Η θεωρία της Heartland και της Rimland και οι γεωστρατηγικές αλλαγές (30:11 – 56:16)
3. Ελληνική εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας (56:17 – ως τέλος)
Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση με το κοινό

Ο τύπος της Πάτρας για το Ρ.ΕΥ.Μ.Α.

Η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Ρ.ΕΥ.Μ.Α.τος Μανώλη Αγγελάκα στην εφημερίδα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”  της  Πάτρας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ _4_3_2018 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ