5ε 5 αξίες – 5 πυλώνες

Ελευθερία – Ευημερία – Έθνος – Εργασία – Ευρώπη