Ολόκληρη η εκδήλωση του ΡΕΥΜΑτος για το ρόλο της Παιδείας στην ανασυγκρότηση της χώρας