Πλάτων Μαρλαφέκας: Πώς η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ προάγει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ” μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, υποστήριξε το μέλος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας, αλλά και του ΡΕΥΜΑτος, πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας και αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ΛΟΥΞ-Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, Πλάτων Μαρλαφέκας. Δείτε την εισήγησή του:

 

 

 

Φίλες και φίλοι

Όλοι εμείς που στηρίζουμε την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ  έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη  στην αξία των  ελληνικών  προϊόντων υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης αλλά και στον Έλληνα επιχειρηματία!

Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να επιμένουμε να δημιουργούμε σε αυτό το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στην Ελληνική περιφέρεια !

Εμπνεόμαστε, δημιουργούμε και οραματιζόμαστε προϊόντα:

Υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης που σχεδιάζονται, παράγονται και ανήκουν σε Ελληνικές επιχειρήσεις.

Διεκδικούν με συνέπεια και επιμονή το ποσοστό που με βάση την αξία τους δικαιούνται στην παγκόσμια αγορά

Προϊόντα που αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αυξάνουν τον εθνικό πλούτο, την απασχόληση, το βιοτικό μας επίπεδο και την συνολική ευημερία της χώρας μας.

Αποτελούν, επιπλέον, ένα σύγχρονο πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο που μεταφράζεται σε κρίσιμο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, τόσο για την μεγαλύτερη διείσδυση μας στις αγορές, όσο και στην προσπάθεια μας για την αναγκαία αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας.

Η αναστροφή της καθοδικής πορείας και η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, που αποτελεί κοινή λεκτική αποστροφή όλων, δεν είναι για εμάς απλή διαπίστωση. Είναι μια καθημερινή οργανωμένη, καινοτόμα και δημιουργική διαδικασία που ανατροφοδοτεί την ελληνική οικονομία και την διατηρεί ακόμα ζωντανή !

Όλοι εμείς στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συμμετέχουμε ενεργά τόσο στην μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας όσο και στην διασφάλιση του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας μέσα από την δύναμη που μας παρέχουν οι πιστοί καταναλωτές μας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η συμβολή των ελληνικών εταιριών οφείλει να είναι ακόμα πιο έντονη και συστηματική στην προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας μας και την συνολική αναγέννηση  της χώρας. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε και δυναμώνουμε καθημερινά την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με κεντρικό μήνυμα τη φράση «Eίμαστε η Ελλάδα που παράγει», σχεδιάζοντας προσεκτικά το επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις με έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης και της προβολής της αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Πιστεύουμε πραγματικά πως η συστηματική προβολή της χώρας μας ως «τόπου-προέλευσης» αξιόλογων, σύγχρονων, ποιοτικών, επώνυμων και ασφαλών παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι η αποτελεσματικότερη στρατηγική για τη διεθνή αποκατάσταση της εικόνας της!

Η οποία θα διευκολύνει τόσο την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των ελληνικών εταιρειών όσο και την εισροή επενδυτικών πρωτοβουλιών που είναι αναγκαίες για την μεγέθυνση της οικονομίας μας!!

 

 

Οι «Ελληνικής Ιδιοκτησίας και Βάσης, Μεταποιητικές/Παραγωγικές Επιχειρήσεις» αποτελούν τον πλέον Άμεσο, Βιώσιμο, Αξιόπιστο και Κοινωνικά Ωφέλιμο Μηχανισμό Παραγωγής Εθνικού Πλούτου!

Δημιουργούμε, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας, υπερπολλαπλάσια Προστιθέμενη Αξία ανά μονάδα κύκλου εργασιών σε σύγκριση με άλλα γνωστά μοντέλα σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα τις «Εισαγωγικές – Εμπορικές Επιχειρήσεις» ή τις «Θυγατρικές Εξωχώριων Εταιριών».

Οι Ελληνικές Μεταποιητικές/Παραγωγικές Επιχειρήσεις δημιουργούμε έως και τέσσερις φορές περισσότερη αξία για την ελληνική οικονομία.

Γιατί?

Δημιουργούμε, υπερπολλαπλάσια Προστιθέμενη Αξία γιατί διατηρούμε όλες της επιχειρησιακές μας λειτουργίες στην Ελλάδα. Δεν τις κατακερματίζουμε σε τρίτες χώρες.

Γιατί αξιοποιούμε κατά βάση εγχώριους προμηθευτές και εφοδιαστικές αλυσίδες

Γιατί επενδύουμε κυρίως σε Ελληνικό τεχνικό, επαγγελματικό και επιστημονικό ταλέντο.

Γιατί δημιουργούμε και αναδεικνύουμε υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης προϊόντα και επωνυμίες ελληνικής προέλευσης και ταυτότητας, προβάλλοντάς την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Γιατί επενδύουμε σε έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα υποστηρίζοντας εγχώριους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια.

Γιατί φορολογούμαστε, επενδύουμε και επανεπενδύουμε τα κέρδη μας εντός της Ελληνικής οικονομίας, δεν «μεταφέρουμε» τα διαθέσιμα μας, δεν  «εξάγουμε» τα κέρδη μας με μερίσματα, δικαιώματα χρήσης, αγορές ημιέτοιμων προϊόντων, υπερτιμολογήσεις ή άλλες πρακτικές. Δεν «επαναπατρίζουμε» την αξία και τους τόκους των επενδύσεων μας σε τρίτες χώρες. Χρηματοδοτούμαστε (αν βρούμε) από τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

Την εποχή της ενιαίας Αγοράς, της Υπερεθνικής Διακυβέρνησης, του Ευρώ, της Ψηφιακής Οικονομίας, της Βιοτεχνολογίας, του απεριόριστου Ανταγωνισμού, των έντονων Αντιθέσεων και Συγκρούσεων, μία Χώρα είναι όσο ισχυρή όσο οι επιχειρήσεις που την επιλέγουν όχι ως «Αγορά» – μην μπερδευόμαστε – αλλά ως «Βάση»!

Βάση για την Ηγεσία τους,

Βάση για την Διοίκηση τους,

Βάση για την Παραγωγή τους,

Βάση για την Έρευνα & τις Επενδύσεις τους,

Βάση για τα Διαθέσιμα κεφάλαια τους,

Βάση για τη Χρηματοδότηση τους

Βάση για τη διεθνή τους δραστηριότητα και τις εξαγωγές τους

 

Μια βόλτα στα μαγαζιά, εύκολα θα καταδείξει ότι ως «Αγορά» η Ελλάδα επιλέγεται από σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις του κόσμου. Αυτό είναι προφανές και δεδομένο.

Η πλειοψηφία των προϊόντων που καταναλώνουμε οι Έλληνες, υπολογίζουμε πάνω από 60% του συνολικού τζίρου της κατανάλωσης μας, ανήκουν σε εξωχώριες εταιρίες, πολυεθνικές ή μη.

Τα προϊόντα αυτά εισάγονται κατευθείαν από το εξωτερικό ή στην καλύτερη περίπτωση παράγονται ολικά ή μερικά εδώ στη Χώρα μας, τα περισσότερα από εταιρίες 100% θυγατρικές ξένων ομίλων.

Σε πολλούς επιμέρους κλάδους, η εγχώρια παραγωγή κατέχει ελάχιστο ποσοστό του συνολικού τζίρου πωλήσεων ενώ το συντριπτικό ποσοστό πηγαίνει σε 2 ή 3 πολυεθνικούς παίκτες:

Στα αναψυκτικά 2 πολυεθνικές μοιράζονται το 80% των συνολικών πωλήσεων

Στην μπύρα οι πωλήσεις των 2 πολυεθνικών μαζί με τις εισαγόμενες μπύρες αντιστοιχούν σχεδόν στο 90% των συνολικών πωλήσεων

Στις μαργαρίνες 2 διεθνείς εταιρίες κατέχουν το 98%

Στο τσάι 2 εταιρίες κατέχουν το 94%

Στο γάλα εβαπορέ 3 εταιρίες κατέχουν το 93%

Στα ξυριστικά είδη 2 εταιρίες κατέχουν το 92%

Στον (ΜΟΝΟ ΚΑΤ’ ΟΝΟΜΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!!) ελληνικό καφέ 2 πολυεθνικές κατέχουν το 83% της συνολικής αγοράς

Γιατί όμως αυτό είναι πρόβλημα?

Είναι πρόβλημα, γιατί επηρεάζει την Προστιθέμενη Αξία της Εθνικής μας Οικονομίας! Την περιορίζει στο ελάχιστο.

Κάθε φορά́ που καταναλώνεται ένα εισαγόμενο ή τοπικά παραγόμενο πολυεθνικών συμφερόντων τρόφιμο, ποτό, αναψυκτικό, καθαριστικό ή καλλυντικό  δημιουργείται μεν έσοδο στην ελληνική οικονομία, το καθαρό αποτέλεσμα του οποίου με όρους προστιθέμενης αξίας, προβαλλόμενης στο σύνολο της Κατανάλωσης, δεν είναι τόσο σημαντικό ώστε εμείς οι Ελληνες να ζούμε ως «Ευρωπαίοι», να επενδύουμε στο μέλλον, και ταυτόχρονα να πληρώνουμε τις παλιές αμαρτίες.

Επιπλέον χάνεται και μια μοναδική και αναντικατάστατη ευκαιρία ώστε μια Ελληνική παραγωγός εταιρία να πουλήσει το ίδιο προϊόν με υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην Ελληνική Οικονομία προς όφελος της κοινής μας τσέπης.

Επίσης, χάνεται αξία και από την εφοδιαστική αλυσίδα!

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω και την έμμεση αξία που χάνεται από δυνητικές εξαγωγές. Πως μία χώρα μπορεί να εξάγει προϊόντα όταν η εσωτερική της αγορά κυριολεκτικά μονοπωλείται από διεθνή σήματα?

Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τον Ελληνα να καταναλώσει Ελληνικά προιόντα, πώς περιμένουμε να πείσουμε τον Ευρωπαίο, τον Αμερικάνο ή τον Αυστραλό?

Μόνο την τελευταία πενταετία δώσαμε συνολικά 240 δις για εισαγόμενα προϊόντα, διατηρώντας σταθερά ελλειμματικό το εμπορικό ισοζύγιο κατά 23 δις ετησίως. Και ναι, φυσικά καταλαβαίνουμε τις εισαγωγές γαλλικών ελικοπτέρων αξίας 116 εκατ. ή γερμανικών αυτοκινήτων αξίας 297 εκατ., μια και αυτές οι χώρες έχουν σαφές τεχνολογικό προβάδισμα.

Όμως τί να πούμε για τα 33 εκατ. εισαγωγών σε ιταλικό χαρτί υγείας, τα 122 εκατ. σε ισπανικά ρούχα και παπούτσια, τα 16,5 εκατ. σε γαλλικές προτηγανισμένες πατάτες ή το εξοργιστικό 1 δις το χρόνο για μοσχαρίσιο κρέας.

Είναι τραγικό!

Όπως σας είπα, οι περισσότερες εταιρίες του κόσμου είναι πρόθυμες να πουλήσουν στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν εδώ ένα «sales office» ή μια μονάδα παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνουμε. Όμως ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!

Πόσες είναι έτοιμες να μεταφέρουν εδώ την Έδρα των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους?

Πόσες θα έρθουν για να παράγουν ή να σχεδιάσουν εδώ νέα προϊόντα?

Πόσες θα δημιουργήσουν στην Ελλάδα παγκόσμια προϊόντα υψηλής διαφοροποίησης με Ελληνικές πρώτες ύλες ή Ελληνικά ονόματα που θα φεύγουν από τα λιμάνια μας για όλον τον κόσμο?

Πόσες από αυτές όμως θα έρθουν εδώ για να προσλάβουν τον CEO ή τα Ανώτατα Διοικητικά τους Στελέχη?

Πόσες θα αγοράσουν Τεχνολογία ή Εκπαίδευση?

Πόσες θα τοποθετήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια τους στις Ελληνικές Τράπεζες?

 

 

Το πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι το Χρέος αλλά η Χαμηλή Προστιθέμενη Αξία!!!

«Το Πού, σε ποιον Τόπο, μια επιχείρηση θα διατηρήσει ή θα διοχετεύσει το μεγαλύτερο ποσοστό της Υπεραξίας που παράγει» είναι ερώτηση μείζονος σημασίας. Η συλλογική της απάντηση δε, που δίνεται από τους ιδιοκτήτες των ανά τον κόσμο Εταιριών καθορίζει αυτό που αποκαλούμε «Τον πλούτο των Εθνών».

Η ομάδα λοιπόν των εταιριών που έχετε μπροστά σας παρ’ όλες τις αντιξοότητες που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν εκτός των ελληνικών συνόρων, συνεχίζουμε με επιμονή να απαντάμε: «επιλέγουμε Ελλάδα».

Οι εταιρίες του «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», όλες κερδοφόρες, καινοτόμες, επιτυχημένες και εξωστρεφείς,  πιστοποιημένα διατηρούμε το τρίπτυχο, Βάση, Παραγωγή και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα!

Όταν βλέπετε λοιπόν το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», πάνω σ’ ένα προϊόν να είστε σίγουροι ότι η Υπεραξία που παράγει, διατηρείται και διοχετεύεται εδώ στη χώρα μας!

Οι εταιρίες του «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είμαστε μειοψηφία!

Ελπίζουμε όμως για το καλό της Χώρας μας να μην αποτελούμε «είδος προς εξαφάνιση».

Καθημερινά διαβάζουμε για εμβληματικές ελληνικές επιχειρήσεις που αποχωρούν για πιο φιλικές προς στην επιχειρηματικότητα χώρες-βάσεις και νέα ταλέντα να φεύγουν για το εξωτερικό!

Από τις αρχές του έτους κλείνουν κατά μέσο όρο πάνω από 100 Μ.μ. επιχειρήσεις την ημέρα!

180.000 απόφοιτοι πανεπιστημίου έχουν εγκαταλείψει τη χώρα εν μέσω κρίσης ενώ το 53% όσων ακόμα παραμένουν στη χώρα δηλώνουν σήμερα πρόθεση να φύγουν

Καταλαβαίνουμε όλοι πως η απώλεια επιχειρήσεων και εγκεφάλων περιορίζει κατά πολύ τις δυνατότητες της χώρας για ανάκαμψη και στροφή σε παραγωγικό και εξωστρεφές μοντέλο.

Αυτός είναι ό βασικός λόγος που φτιάξαμε το «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» για να θυμίσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να εμπνεύσουμε την δημιουργία όλο και περισσότερων Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων!

Εμείς λέμε ξεκάθαρα: ««ΕΛΛΑ-ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ» είναι οι επιχειρήσεις που όχι μόνο επιχειρούν αλλά πιστοποιημένα διατηρούν και διοχετεύουν στην Υπεραξία τους στην Ελλάδα!»»

Εθνικές οικονομίες με μεγάλη βάση ιδιοκτησίας  εξωστρεφών, καινοτόμων, ποιοτικών, μεταποιητικών επιχειρήσεων, ηγούνται του διεθνούς εμπορίου, επιδεικνύουν ισχυρή́ ανταγωνιστικότητα, προσελκύουν επενδύσεις, ανθρώπινο ταλέντο, δανείζονται με χαμηλά́ επιτόκια και ασκούν διεθνή́ επιρροή́.

Αντίθετα, χώρες με περιορισμένη βάση ιδιοκτησίας μεταποιητικών – παραγωγικών επιχειρήσεων, είναι ουραγοί́ στην ανταγωνιστικότητα και αντιμετωπίζονται από τις εταιρίες ως «Αγορές», δηλαδή δεξαμενές καταναλωτών ή ευκαιρίες εύκολης κερδοφορίας!

Όπως είπαμε, τον μεγαλύτερο όγκο επιχειρηματικής δραστηριότητας κατέχουν σήμερα στη χώρα μας άλλα μοντέλα επιχειρήσεων, όπως οι «εισαγωγικές – εμπορικές επιχειρήσεις», ή οι «πολυεθνικής ή ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεις». Είναι δε συγκριτικά με εμάς, τις Ελληνικές παραγωγικές εταιρίες πιο κερδοφόρες, και περισσότερο προστατευμένες από κινδύνους.

Έτσι είναι αγαπητοί φίλοι, στη Χώρα μας, οι Ελληνικής ιδιοκτησίας, παραγωγικές ή/και καθετοποιημένες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή́ που δημιουργούν τη μεγίστη προστιθέμενη αξία, είναι έντονα εκτεθειμένες σε παράγοντες που μπορούν να τις εξαφανίσουν.

Ως μικρή́ μειοψηφία εμείς οι παραγωγικές επιχειρήσεις και οι ομάδες συμφερόντων γύρω μας δεν επηρεάζουμε επαρκώς το ελληνικό́ γίγνεσθαι το οποίο διαμορφώνεται από́ τις πολλές άλλες εταιρίες που πρακτικά́ εισάγουν, μεσολαβούν ή διακινούν προϊόντα εξωχώριων εταιριών με μικρή́ Προστιθέμενη Αξία για την Ελληνική́ Οικονομία.

Τα Capital controls, τα φορολογικά μέτρα και οι νέες αυξήσεις στις εισφορές χτυπούν κυρίως τις δικές μας μεταποιητικές επιχειρήσεις και τα δικά μας στελέχη!

Εμείς καλούμαστε να προεξοφλούμε το σύνολο της αξίας σε εισαγόμενες πρώτες ύλες και εμπορεύματα ενώ την ίδια στιγμή πιστώνουμε τους πελάτες μας!

Αυτή η κατάσταση μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα οι θυγατρικές ξένων ομίλων, στις οποίες η μητρική εταιρία στέλνει εμπορεύματα με πίστωση, μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα και μοιραία να αποκτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ταυτόχρονα το τεράστιο εργασιακό κόστος που προβλέπεται με τις αλλαγές σε φορολογικό και ασφαλιστικό δυσχεραίνει τις εγχώριες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και μας εμποδίζει να επενδύσουμε παραπάνω σε Έλληνες με ταλέντο, δεξιότητες και εμπειρία.

Όπως εύστοχα παρατήρησε ο Αρ. Δοξιάδης, μία οικονομία χωρίς παραγωγικές επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας οδηγεί σε μία κοινωνία «χωρίς γνώση, χωρίς δεξιότητες και χωρίς στελέχη».

Θέλουμε όμως στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης περισσότερες «ξένες επενδύσεις», θέλουμε «πολυεθνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις»?

Να μην παρεξηγηθούμε! Φυσικά και τις θέλουμε! Διακαώς!

Θέλουμε όμως παράλληλα και την αύξηση του μεριδίου Αγοράς των υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης προϊόντων, ελληνικής ιδιοκτησίας.

Θέλουμε περισσότερες και πιο εύρωστες Ελληνικής Ιδιοκτησίας και Βάσης Μεταποιητικές – Παραγωγικές Επιχειρήσεις!

Στρατηγικά, αυτή πρέπει να είναι η υψίστη προτεραιότητα, άμεσα συνδεδεμένη με το εθνικό́ μας εισόδημα, το βιοτικό́ μας επίπεδο, τη δημιουργία, την εργασία, την γνώση, την αξιοποίηση του ταλέντου μας και συνολικά́ την ευημερία της χωράς μας.

Εμείς οι Έλληνες δυστυχώς συνειδητοποιήσαμε την αξία της Ελληνικής παραγωγής μέσα από την κρίση, αφού προηγουμένως ήμασταν όλοι πεπεισμένοι ότι η Οικονομία μας μπορεί, χωρίς πρόβλημα, να εγκαταλείψει την Μεταποίηση εισάγοντας ασύστολα! Γίναμε μία οικονομία καταναλωτών!

Ακόμα και τώρα, μετά την κρίση η νοηματοδότηση της έννοιας «παραγωγή» είναι διαστρεβλωμένη.

Στους περισσότερους πολιτικούς και των 3 βαθμίδων, Παραγωγή = Γεωργία, Καλλιέργεια Πρώτων Υλών, Πρωτογενής τομέας.

Η Μεταποίηση, η δραστηριότητα δηλαδή της δημιουργίας, δεν ηχεί ως «παραγωγή».

Αν ρωτήσεις τυχαία έναν βουλευτή ή έναν πολίτη «ποια είναι τα πιο γνωστά προϊόντα του νομού σου?» θα σου αναφέρει συνήθως πρώτες ύλες ή χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χύμα προϊόντα οικοτεχνίας. Θα σου πει «κρασί, τυρί, μέλι, τσίπουρο, κτηνοτροφικά, όσπρια κτλ.».

Έτσι, δεν είναι να απορεί κανείς που ειδικά στα αγροδιατροφικά προϊόντα η προστιθέμενη αξία της Μεταποίησης είναι μόνο 40% ενώ ο μέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιος, πάνω από 70%.

Αν ρωτήσεις λοιπόν τυχαία έναν βουλευτή, έναν δήμαρχο, ή έναν πολίτη «ποια είναι τα πιο γνωστά προϊόντα του νομού σου?» λίγοι θα σου απαντήσουν … «τα αναψυκτικά ΕΨΑ και ΛΟΥΞ, τα κοτόπουλα ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, τα όσπρια ΑGRINO, τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, το ούζο ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, το νερά ΖΑΓΟΡΙ και ΒΙΚΟΣ και η μπύρα ΝΗΣΟΣ!»

Είναι δυστυχώς θέμα παιδείας όλων μας!

 

 

Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, αυτές τις δύσκολες εποχές, εμείς οι πιστοποιημένες με το «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εταιρίες:

Καλούμε τους Έλληνες καταναλωτές, εμπόρους και επαγγελματίες να μας γνωρίσουν και να στηρίξουν την «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΗ ΜΑΣ» παραγωγή.

Τους καλούμε να μοιραστούν μαζί μας το όραμα για μια οικονομία:

με πολλή και αξιόλογη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για μια οικονομία ανοικτή στον κόσμο και εξωστρεφή

Καλούμε όλους τους κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, δημοσιογραφικούς και επαγγελματικούς φορείς σε συνεργασία ώστε ο Οικονομικός πατριωτισμός που άργησε αλλά ήρθε και στην χώρα μας να αποκτήσει περιεχόμενο σοβαρό και παραγωγικό!

Ο οικονομικός πατριωτισμός δεν είναι φίλες και φίλοι, διαμαρτυρία!

Δεν είναι ευκαιρία, «να βγάλουμε λεφτά»

Δεν είναι ανάγκη, ούτε υποχρέωση!

Δεν αντικαθιστά την ποιότητα

Ο οικονομικός πατριωτισμός, έχει οικονομική λογική!

Είναι συνειδητή επιλογή Παραγωγικότητας!

Είναι Οικοδόμηση Αξίας

Είναι Πολιτισμός

Είναι Περηφάνια,

Είναι Όραμα

Είναι Δημιουργία

Είναι Επιβράβευση.

Αυτή είναι η περίφημη Αξιοπρέπεια!

Καλούμε τέλος όλες τις ελληνικές παραγωγικές, επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»- 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *