Κόκκινος Χαράλαμπος – Ταμίας

 6974750407

 kokkinosxar@yahoo.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Χαράλαµπος Κόκκινος του Ανδρέα και της Αγγελικής γεννήθηκε στις 21

Μαρτίου του 1966.

Είναι παντρεµένος µε τη Νηπιαγωγό κ. Βικτωρία Πολίτου και

πατέρας της Αγγελικής,  δικηγόρου και του Ανδρέα,  φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επαγγελματική κατάσταση:

Είναι δάσκαλος και έχει εργαστεί στην Ιδιωτική και στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση

επί τριαντατρία (33) έτη.

Επίσης έχει εργαστεί :

– σε Φροντιστηριακά Τµήµατα Επανένταξης Παλλινοστούντων,

– σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

– στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ρόδου.

Εκπαίδευση:

Είναι πτυχιούχος τεσσάρων (4) σχολών :

– Της «Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας»,

– Του «Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

Αλεξανδρούπολης» του ∆.Π.Θ.( με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και στην μειονοτική εκπαίδευση )

– Του «Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και :

– Της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ρόδου

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση :

Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία και είναι κάτοχος τριών (3) μεταπτυχιακών προγραμμάτων

– Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του «Τµήµατος ∆ιεθνών και

Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών – Β’ έδρα Jean

Monnet

– Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στο πεδίο “Μοντέλα

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» από το Τµήµα

Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού της

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη σχολή  Γεωλογίας και Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα : <<Διαχείριση κρίσεων και  καταστροφών >>

– Υποψήφιος ∆ιδάκτορας στη σχολη  « Μεσογειακών Σπουδών» στο

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Ξένες Γλώσσες :

– Αγγλικά ( Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2)

 – Ιταλικά ( Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου B2)

 – Αραβικά ( Βασικές γνώσεις . σεμινάριο 42 ωρών )

Άλλες Γνώσεις :

 – Πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής 

– Τρίμηνη παρακολούθηση στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Β΄ Αθηνών

– Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια και σεμινάρια 

– Έχει παρακολουθήσει και υπήρξε ομιλητής σε δεκάδες επιστημονικά

συνέδρια και σεμινάρια.

Συμμετοχή στα κοινά

Ασχολήθηκε µε τα κοινά από τα νεανικά του χρόνια.

– Εκλεγµένο μέλος του 15μελούς συμβουλίου του 18ου Λυκείου

 Αθηνών .

– Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ε. στα φοιτητικά του χρόνια

– Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.)

– ∆ιατέλεσε πρόεδρος (2013 – 2015) και επί πολλά χρόνια µέλος του Δ.Σ.

και στο προεδρείο της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (∆.Ο.Ε.),

– Από το 2000 έως το 2004 και το 2010 µέλος του Ινστιτούτου

Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΙΠΕΜ) της ∆.Ο.Ε. και συμμετείχε σε

συγγραφή εκδόσεών του.

– Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 εκλέχθηκε μέλος του Γενικού Συμβουλίου της

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο 36ο συνέδριό της.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

– Έχει αρθρογραφήσει σε εφηµερίδες και περιοδικά, σε αθηναϊκό και

επαρχιακό τύπο.

– Έχει παρακολουθήσει, υπήρξε ομιλητής και μέλος της Οργανωτικής

Επιτροπής σε δεκάδες επιστημονικά, συνδικαλιστικά και αυτοδιοικητικά

συνέδρια.

– Είναι μέλος πολιτιστικών συλλόγων.

Ταμίας στο Δ.Σ στο εργαστήρι πολιτικής σκέψης << Ρ.ΕΥ.Μ.Α >> ( Ριζοσπαστική Ευρωπαϊκή Ανασυγκρότηση )

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:

– ∆ιατέλεσε συνεργάτης (1998 – 2000) του αείµνηστου Θεόδωρου

Κατριβάνου, Υπερνοµάρχη Αττικής στον τομέα της δια βίου εκπαίδευσης και

κατάρτισης, μέλος Δ.Σ στο Κ.Ε.Κ. Νομαρχίας Αθηνών και αντιπρόεδρος στον ΑΣΔΑ

Δυτικής Αττικής.

– Επικεφαλής της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου

Αιγαίου (Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014), Περιφερειακός Σύμβουλος –

εκπρόσωπος της μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Ν.Αι. και στα

Δ.Σ. των εταιρειών της ( ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς)

– Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. και στην τελευταία

συνεδρίασή του τακτικό (Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014)

– Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της ΕΝ.Π.Ε. (Ιανουάριος

2011 – Αύγουστος 2014)

Εκλεγμένος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Δωδεκανήσου (από Σεπτέμβριο 2014 – Αύγουστος 2019 )

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών

Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι Νοέμβριο  2019

– Αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας της ΕΝ.Π.Ε. στην

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Σεπτέμβριο

2014 μέχρι τον Νοέμβριο του 2019

  • Από τον Σεπτέμβριο του 2019  Περιφερειακός Σύμβουλος του Νοτίου Αιγαίου επικεφαλής του συνδυασμού  << Πνοή Δημιουργίας Νοτίου Αιγαίου >>

Αντιπρόεδρος  του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών

Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) από τον Νοέμβριο  του 2019 μέχρι και σήμερα

  •  

Ευρύτερη πολιτική δράση:

– Τον Απρίλιο 2004 ορίστηκε Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νότιου

Αιγαίου θέση την οποία κατείχε µέχρι τον Οκτώβριο του 2009.

Τον Οκτώβριο του 2006 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Πολιτικού Γραφείου

της CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe),

της ∆ιάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης, θέση

που διατήρησε μέχρι και τον Οκτώβριο 2009.

– Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2012 υπήρξε πολιτευτής Νομού

Κυκλάδων

– Τον Ιανουάριο 2013 τοποθετήθηκε στη θέση του προέδρου του Κ.Ε.Κ.

των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), θέση την οποία τελικά δεν αποδέχθηκε.