Τα τελευταία επίσημα στοιχεία και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Οικονομία

Σε αυτή τη στήλη παρατίθενται, προς ενημέρωση των αναγνωστών τα τελευταία επίσημα στοιχεία και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Οικονομία. Η τελευταία ανανέωση των στοιχείων έγινε με την δημοσιοποίηση των εαρινών προβλέψεων 2018 της Επιτροπής (Spring 2018 Economic Forecast, European Commission, Μάιος 2018).

Βασικά μακροοικονομικά στοιχεία και προβλέψεις για την Ελληνική οικονομία (2015-2019)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Πληθωρισμός (2001-2019)

Συνιστώσες του ΑΕΠ (2001-2019)

Στοιχεία αγοράς εργασίας (2001-2019)

Δημοσιονομικά στοιχεία (2001-2019)